مقالات انگلیسی::صفحه 161
تخفیف تولد حضرت محمد

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق از 13 تا 20 آذر

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 2141
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2015
داغAnalysis of the structural behavior of a membrane using digital image processing
جزیه و تحلیل رفتار سازه یک غشاء با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال
1601
2015
داغProbabilistic Prediction based Scheduling for Delay Sensitive Traffic in Internet of Things
زمان بندی احتمالاتی مبتنی بر پیش بینی برای ترافیک حساس به تاخیر در اینترنت چیزها
1602
2015
داغAccessing the environment: Deliverin gecological and societal benefits through knowledge integratione The case of water management
دسترسی به محیط زیست: ارائه مزایای زیست محیطی و اجتماعی از طریق ادغام دانش مورد مدیریت آب
1603
2015
Business Process Management Alignment
ترازبندی مدیریت فرآیند تجاری
1604
2015
داغPrivacy in Internet of Things: A Model and Protection Framework
حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء: مدل و چارچوب حفاظت
1605
2015
داغKnowledge management capabilities and firm performance: A test of universalistic, contingency and complementarity perspectives
قابلیت های مدیریت دانش و عملکرد شرکت: آزمون جهانشمول، دیدگاه های احتمالی و مکمل
1606
2015
داغBig Data for Open Digital Innovation – A Research Roadmap
داده های بزرگ برای گسترش نوآوری دیجیتال - نقشه راه تحقیقات
1607
2015
داغMiddleware to Integrate Mobile Devices, Sensors and Cloud Computing
میان افزاری برای یکپارچه سازی دستگاه های موبایل، سنسور و محاسبات ابری
1608
2015
داغModeling knowledge need awareness using the problematic situations elicited from questions and answers
دانش مدلسازی مبتنی بر آگاهی با استفاده از موقعیت های مشکل ساز بدست آمده از پرسش و پاسخ
1609
2015
داغData as an asset: What the oil and gas sector can learn from other industries about “Big Data”
داده ها به عنوان یک دارایی: آنچه که بخش نفت و گاز می تواند از دیگر صنایع در مورد "داده های بزرگ" یاد بگیرد
1610
موضوعات