مقالات انگلیسی::صفحه 161
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1995
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2015
داغImage Denoising Using Multiresolution Singular value Decomposition Transform
حذف نویز تصویر با استفاده از تبدیل تجزیه مقدار منفرد چند رزلوشنی
1601
2015
داغStructural biology of the lanthanides—mining rare earths in the Protein Data Bank
زیست شناسی ساختاری از لانتانیدها - استخراج عناصر خاکی کمیاب در بانک اطلاعات پروتئین
1602
2015
داغHow strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe
ارتباط بین گردشگری و رشد اقتصادی در اروپا چگونه قوی است
1603
2015
داغA Unified Software Framework for Automatic Precise Georeferencing of Large Remote Sensing Image Archives
چارچوب نرم افزار یکپارچه برای مرجع جغرافیایی دقیق خودکار سنجش از راه دور آرشیو تصاویر
1604
2015
داغCountering the concept-drift problems in big data by an incrementally optimized stream mining model
مقابله با مشکلات مفهوم رانش در داده های بزرگ توسط یک مدل کاوش جریان بهینه سازی شده بصورت افزایشی
1605
2015
داغIndustrial Image Processing Using Fuzzy-Logic
پردازش تصاویر صنعتی با استفاده از منطق فازی
1606
2015
داغComprehensible software fault and effort prediction: A data mining approach
نرم افزار خطا فهم و پیش بینی تلاش: رویکرد داده کاوی
1607
2015
داغForensic examination of computer-manipulated documents using image processing techniques
بررسی اسناد کامپیوتری دستکاری شده پزشکی قانونی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
1608
2015
داغA data mining correlated patterns-based periodic decentralized replication strategy for data grids
داده کاوی ارتباط الگوهای مبتنی بر استراتژی تکرار دوره ای غیر متمرکز برای شبکه های داده
1609
2015
Data mining and linked open data – New perspectives for data analysis in environmental research
داده کاوی و داده باز مرتبط - دیدگاهی جدید برای تحلیل داده ها در تحقیقات زیست محیطی
1610
موضوعات