مقالات انگلیسی::صفحه 3
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی - همه
تعداد مقالات یافته شده انگلیسی: 1705
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات فارسی، کتاب ها و ژورنال های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
سال انتشار عنوان ردیف
2017
داغInvestigating the role of the rating prediction task in granularity-based group recommender systems and big data scenarios
بررسی نقش کار پیش بینی ارزیابی در سیستم های پیشنهاد دهنده گروه مبتنی بر دانه دانه ها و سناریوهای داده های بزرگ
21
2017
داغThe Framework of Business Model in the Context of Industrial Internet of Things
چارچوب مدل تجاری در زمینه اینترنت اشیاء صنعتی
22
2017
داغThe Internet of Things: Are you ready for what’s coming?
اینترنت اشیاء: آیا برای آنچه که میاد آماده ای؟
23
2017
داغThe Internet of Things and the threat it poses to DNS
اینترنت اشیاء و تهدیداتی مربوط به DNS
24
2017
داغThe Internet of Things for basic nursing care—A scoping review
اینترنت اشیاء برای مراقبت های اولیه پرستاری: یک مرور کلی
25
2017
داغThe role of big data analytics in Internet of Things
نقش تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در اینترنت اشیاء
26
2017
داغTeenage peer-to-peer knowledge sharing through social network sites in secondary schools
به اشتراک گذاری دانش نظیر به نظیر بین نوجوانان از طریق سایت های شبکه اجتماعی در مدارس متوسطه
27
2017
داغThe balancing mechanism of social networking overuse and rational usage
مکانیسم تعادل استفاده بیش از حد و استفاده از منطقی شبکه های اجتماعی
28
2017
داغThe effect of preference similarity on the formation of clusters and the connectivity of social networks
تأثیر شباهتهای ترجیحی به شکل گیری خوشه ها و اتصال شبکه های اجتماعی
29
2017
داغThe future of online social networks (OSN): A measurement analysis using social media tools and application
آینده شبکه های اجتماعی آنلاین (OSN): تجزیه و تحلیل اندازه گیری با استفاده از ابزارها و برنامه های رسانه های اجتماعی
30
موضوعات