دانلود مقالات کنفرانسی فارسی : مهندسی نرم افزار::صفحه 1
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات کنفرانسی فارسی - مهندسی نرم افزار
تعداد مقالات یافته شده کنفرانس های فارسی: 88
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، کتاب ها، مقالات انگلیسی و ژورنال های مهندسی نرم افزار از منوی سمت راست استفاده کنید
ردیف عنوان سال انتشار
1
برسی روش های ارزیابی معماری نرم افزار
1394
2
ارائه یک مدل ترکیبی ریاضی برای تخمین تلاش لازم جهت توسعه سرویس های نرم افزاری
1394
3
سیستم های ابری و تاثیر آن بر نرم افزار
1394
4
ارایه چارچوبی به منظور برقراری امنیت در معماری سرویس گرا با استفاده از خوشه بندی سرویس ها
1394
5
رایانش ابری و شناسایی و رتبه بندی مزایای حاصل از کاربرد آن در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
1394
6
بررسی قابلیت استفاده مجدد در سیستم های مبتنی بر مولفه
1394
7
ارزیابی امنیت سرویس های مرکب در معماری سرویس گرا
1394
8
الگوهای طراحی نرم افزار :تحلیل ها و ارائه چارچوب کلی این الگوها (مطالعه موردی)
1394
9
طراحی ،پیاده سازی و تست نرم افزار شبیه سازی شش درجه آزادی چند منظوره برای یک وسیله خودگردان زیر آبی
1394
10
رویکردها وچالش های مربوط به آزمون(تست)امنیت موبایل
1394
مهندسی-نرم-افزار
موضوعات