دانلود مقاله و خرید ترجمه:مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی
 • مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Beneficiary participation as an instrument of downward accountability: A multiple case study


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - European Management Journal (2014)


  نویسنده:

  Lore Wellens, Marc Jegers


  چکیده انگلیسی:

  In this study, the focus is on nonprofit organizations’ (NPOs’) beneficiary participation mechanisms, a component of downward accountability, and surprisingly seldom studied in the NPO governance literature. We address this gap in a combined stakeholder/contingency framework by investigating, with a multiple case design, the perceived quality of beneficiary participation mechanisms (8 Belgian NPOs in 4 industries, 35 semi-structured interviews, 13 focus groups, organizational documents, and 713 questionnaires). The following conclusions can be drawn. In general, beneficiaries are recognized as very important stakeholders. Several of our observations document the positive image board, (middle) management and (nonpaid) employees have of beneficiary participation mechanisms in place. Also, all board members and managers are open to the idea of beneficiaries’/representatives’ participation in policy making. Other findings however indicate that their perceived value should not be overrated, especially when taking into consideration the perceptions of the beneficiaries themselves. From a theoretical point of view, it has become clear that a stakeholder theory without acknowledging interactions between stakeholder groups and their perceptions can only be partial. From an empirical point of view, we clearly demonstrate that surveying non-beneficiaries on NPOs’ organizational performance and the quality of participation mechanisms frequently results in measurement bias.
  Keywords: Nonprofit organization | Accountability | Beneficiary participation | Effectiveness


  چکیده فارسی:

  در این مطالعه، بر روی مکانیسم های مشارکت ذینفعان سازمان های غیر انتفاعی (NPOs’) تمرکز می نماییم، این امر یک مولفه پاسخگویی نزولی می باشد و بطور عجیبی به ندرت در متون مربوط به NPO مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی و طراحی مورد چندگانه، کیفیت درک شده از مکانیسم های مشارکت ذینفعان به شکاف موجود در میان ذینفعان مختلف/ چارچوب احتمالی می پردازیم (8 NPO بلژیکی در 4 صنعت، 35 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 13 گروه متمرکز، اسناد سازمانی و 713 پرسشنامه) . از این بررسی به نتایج ذیل دست یافتیم. به طور کلی، ذینفعان سهامداران بسیار مهمی می باشند. بسیاری از مشاهدات ما تصویر مثبتی از مکانیسم های مشارکت ذینفعانی چون هیئت مدیره، مدیریت (میانی) و کارکنان (بدون مزد) مستند می نماید. همچنین، همه اعضای هیئت مدیره و مدیران در معرض ایده مشارکت ذینفعان/ نمایندگان در سیاستگذاری قرار دارند. با این حال یافته های دیگر نشان می دهد که نباید در مورد این ارزش درک شده، به ویژه هنگام در نظر گرفتن درک شخصی ذینفعان، مبالغه کرد. از نظر تئوری، مشخص شده است که نظریه ذینفعان بدون تایید تعاملات بین گروه های ذینفع و آگاهی آنها بی اهمیت می باشد. از نظر تجربی، به وضوح نشان می دهیم که نظرسنجی غیرذینفعان در مورد عملکرد سازمانی NPOs و کیفیت مکانیسم های مشارکت غالباً منجر به سوگیری در سنجش می شود.
  واژه های کلیدی: سازمان غیر انتفاعی | پاسخگویی | مشارکت ذینفع | اثربخشی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42

  حجم فایل: 193 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-بازرگانی
موضوعات