دانلود مقاله و خرید ترجمه:تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیشنهادات ویژه
پکیج ویژه مقالات محاسبات ابری
پکیج ویژه مقالات زنجیره تامین
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت توریسم
 • تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

  سال انتشار:

  2011


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran


  منبع:

  Life Science Journal, 2011;8(1)


  نویسنده:

  Jafar Azizi1, Seyed Rahim Taimoori2, Abdolhamid Papzan3, and Mohammad Sadegh Allahyari*4


  چکیده انگلیسی:

  Globalization, as a process, analyzed in consideration of communicative instruments, development possibilities, and the expanded nature of capitalism. The purpose of this study was to investigate impacts of globalization on economical and cultural aspects of rural communities in Kermanshah Township. The study represented correlation research. The statistical population of this research was selected among 700 villages located in Kermanshah Township. Among these, 30 villages were selected in three different regions for gathering data by multi-stage sampling. For data analysis multivariate procedures were used. This research examined eight factors of agro-industrialization, increasing in poverty and inequality, change in employment patterns, economic restructuring, role of nation-state, role of media, cultural universalism, cultural particularize and their impacts on rural communities progress. The results showed that there was a significant correlation between independent and dependent variables (p<0.01). On the base of regression analysis independent variables can be predicted 62 percent of changes in dependent variable. Structural Equation Modeling (SEM) certificated regression analysis results. Path analysis results showed that the model fitted the data with acceptable fit indices: chi square=5.341, p=0.376, RMSEA=0.013, CFI=1.000, NFI=0.992. [Jafar Azizi1, Seyed Rahim Taimoori, Abdolhamid Papzan and Mohammad Sadegh Allahyari. The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran. Life Science Journal. 2011;8(1):13–19] (ISSN: 1097 – 8135). http://www.lifesciencesite.com.
  Keywords: Globalization | Rural communities | economical and cultural impacts | Structural Equation Modeling | Iran


  چکیده فارسی:

  جهانی¬شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه¬ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه¬داری را تحلیل می¬کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جهانی¬شدن بر جنبه¬های اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی در شهرستان کرمانشاه است. این مطالعه، تحقیق رابطه¬ای را نشان می¬دهد. جامعه آماری این تحقیق از میان حدود 700 روستا در شهر کرمانشاه انتخاب شد. از این میان، 30 روستا از 3 منطقه مختلف برای تجمیع داده نمونه¬سازی چند مرحله¬ای انتخاب شد. برای تحلیل داده، فرآیندهای چندگانه مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش، 8 عامل کشاورزی-صنعتی شدن، افزایش فقر و نابرابری، تغییر در الگوی اشتغال، بازسازی اقتصادی، نقش دولت-ملت، نقش رسانه، یکسان¬سازی و جزئیات فرهنگی و تاثیر آنها بر رشد جوامع روستایی است. نتایج نشان داد که رابطه قابل توجهی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد (p<0.01). براساس تحلیل رگرسیون، متغیرهای مستقل می-توانند 62 درصد تغییر متغیرهای وابسته را پیش¬بینی کنند. الگوسازی معادله ساختاری (SEM) نتایج تحلیل رگرسیون را تایید می¬کند. نتایج تحلیل مسیر نشان می¬دهد که الگو داده¬ها را با شاخص¬های قابل قبول متناسب می¬سازد
  واژه های کلیدی: جهانی شدن | جوامع روستایی | تاثیرات فرهنگی و اقتصادی | مدلسازی معادلات ساختاری | ایران


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 107 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  16200 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-توریسم
موضوعات
footer