دانلود مقاله و خرید ترجمه:میکرواستخراج فاز مایع یونی ترکیب شده با اسپکترومتری فلورسانس برای پیش تغلیظ و سنجش کمی Carvedilol در فرآورده های دارویی و محیط بیولوژیکی
تبریک عید فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده شیمی
 • میکرواستخراج فاز مایع یونی ترکیب شده با اسپکترومتری فلورسانس برای پیش تغلیظ و سنجش کمی Carvedilol در فرآورده های دارویی و محیط بیولوژیکی

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  میکرواستخراج فاز مایع یونی ترکیب شده با اسپکترومتری فلورسانس برای پیش تغلیظ و سنجش کمی Carvedilol در فرآورده های دارویی و محیط بیولوژیکی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Ionic liquid phase microextraction combined with fluorescence spectrometry for preconcentration and quantitation of carvedilol in pharmaceutical preparations and biological media


  منبع:

  Zeeb and Mirza DARU Journal of Pharmaceutical Sciences (2015) 23:30


  نویسنده:

  Mohsen Zeeb* and Behrooz Mirza


  چکیده انگلیسی:

  Background: Carvedilol belongs to a group of medicines termed non-selective beta-adrenergic blocking agents. In the presented approach, a practical and environmentally friendly microextraction method based on the application of ionic liquids (ILs) was followed by fluorescence spectrometry for trace determination of carvedilol in pharmaceutical and biological media.
  Methods: A rapid and simple ionic liquid phase microextraction was utilized for preconcentration and extraction of carvedilol. A hydrophobic ionic liquid (IL) was applied as a microextraction solvent. In order to disperse the IL through the aqueous media and extract the analyte of interest, IL was injected into the sample solution and a proper temperature was applied and then for aggregating the IL-phase, the sample was cooled in an ice water-bath. The aqueous media was centrifuged and IL-phase collected at the bottom of the test tube was introduced to the micro-cell of spectrofluorimeter, in order to determine the concentration of the enriched analyte.
  Results: Main parameters affecting the accuracy and precision of the proposed approach were investigated and optimized values were obtained. A linear response range of 10–250 μg l−1 and a limit of detection (LOD) of 1.7 μg l−1 were obtained.
  Conclusion: Finally, the presented method was utilized for trace determination of carvedilol in commercial pharmaceutical preparations and biological media.
  Keywords: Carvedilol | Hydrophobic ionic liquid | Spectrofluorimetry | Real samples


  چکیده فارسی:

  پیش زمینه:Carvedilol متعلق به گروهی از داروها است که عامل های جلوگیری کننده beta-adrenergic غیر انتخابی نامیده می شود.در روش ارائه شده،روش میکرواستخراج عملی و سازگار با محیط زیست مبتنی بر استفاده از مایعات یونی(ILs)،توسط اسپکترومتری فلورسانس اندازه گیری اثر Carvedilol در محیط های بیولوژیکی و دارویی دنبال شد.
  روش ها:میکرواستخراج فاز مایع یونی ساده و سریع برای پیش تغلیظ و استخراج Carvedilol،استفاده شد.مایع یونی هیدروفوبیک به عنوان حلال میکرواستخراج به کار برده شد.به منظور پخش IL از طریق محیط های آبی و استخراج آنالیت موردنظر،IL به محلول نمونه تزریق شد و دمای مناسب اعمال شد و سپس برای جمع آوری فاز IL،نمونه در یک حمام آب یخ سرد شد.محیط آبی سانتریفیوژ شد و فاز IL جمع آوری شده در کف لوله آزمایش به میکروسل اسپکتروفلوریمتر تا اندازه گیری غلظت آنالیت غنی شده صورت گیرد.
  نتایج:پارامترهای اصلی اثرگذار بر صحت و دقت روش ارائه شده،مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر بهینه شده حاصل شد.محدوده پاسخ خطی 10-250 µg.L-1 و حد آشکارسازی (LOD) 1.7 µg.L-1 حاصل شده بود.
  نتیجه گیری:در نهایت،روش ارائه شده برای اندازه گیری اثر Carvedilol در فرآورده های دارویی تجاری و محیط های بیولوژیکی استفاده شد.
  کلمات کلیدی: Carvedilol | مایع یونی هیدروفوبیک | اسپکتروفلوریمتری | نمونه های حقیقی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18

  حجم فایل: 262 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
شیمی
موضوعات