دانلود مقاله و خرید ترجمه:مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار نانو سیال TiO2 /آب
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده شیمی
 • مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار نانو سیال TiO2 /آب

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار نانو سیال TiO2 /آب


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Experimental study of convective heat transfer and pressure drop of TiO2/water nanofluid


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - International Communications in Heat and Mass Transfer 39 (2012) 456–462


  نویسنده:

  M.H. Kayhani, H. Soltanzadeh, M.M. Heyhat, M. Nazari, F. Kowsary


  چکیده انگلیسی:

  In this paper, an experimental study of convective heat transfer and pressure drop of turbulent flow of TiO2- water nanofluid through a uniformly heated horizontal circular tube has been performed. The spherical TiO2 nanoparticles with a nominal diameter of 15 nm are functionalized by a new chemical treatment and then dispersed in distilled water to form stable suspensions containing 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% volume concentrations of nanoparticles. Results indicate that heat transfer coefficients increase with increasing the nanofluid volume fraction and it is not changed with altering the Reynolds number. The enhancement of the Nusselt number is about 8% for nanofluid with 2.0% nanoparticle volume fraction at Re=11,800.
  Keywords: Nanofluids | Convective heat transfer | Pressure drop | Turbulent | Functionalized TiO2


  چکیده فارسی:

  در این مقاله، مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار جریان مغشوش نانو سیال TiO2-آب از طریق یک لوله مدور افقی و یکنواخت گرم، انجام گردیده است. نانوذرات کروی TiO2 با قطر اسمی 15 نانومتر توسط یک تصفیه شیمیایی جدید عامل دار شده و سپس در آب مقطر پراکنده شده اند تا تعلیق های ثابتی حاوی غلظت های حجمی 1/ 0 ، 5/0، 1، 5/1 و 2٪ نانوذرات را تشکیل دهند. نتایج نشان می دهد که ضرایب انتقال حرارت، با افزایش کسر حجمی نانو سیال افزایش می یابد و با تغییر عدد رینولدز تغییر نکرده است. افزایش عدد نوسلت در حدود 8٪ برای نانو سیال با 2٪ کسر حجمی نانوذره در Re=11800 می باشد.
  کلمات کلیدی: نانوسیالات | انتقال حرارت همرفتی | افت فشار | مغشوش | TiO2 عاملدار


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1689 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  16200 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
شیمی
موضوعات