دانلود مقاله و خرید ترجمه:اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده میکروبیولوژی
 • اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  اپیدمیولوژی و مقاومت ضد میکروبی در میان بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان وابسته به دانشگاه شانگ های


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Epidemiology and antimicrobial resistance among commonly encountered bacteria associated with infections and colonization in intensive care units in a universityaffiliated hospital in Shanghai


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2014) 47, 87-94


  نویسنده:

  Ruoming Tan a, Jialin Liu a, Meiling Li a, Jie Huang a, Jingyong Sun b, Hongping Qu


  چکیده انگلیسی:

  Background/Purpose: The aim of this study was to classify intensive care unit (ICU) bacterial strains as either ICU-acquired or ICU-on-admission and to compare their epidemiological and antibiogram characteristics.
  Methods: The study was performed in a 1300-bed university-affiliated hospital from January 1, 2006 to December 31, 2010. Based on the time of ICU admission, ICU isolates were classified as ICU-acquired strains (appearing more than 48 hours after admission) or ICU-on-admission strains (appearing 48 hours or less from admission). The microbiological data before ICU admission, the microbiological data, and susceptibility testing were compared between the ICUacquired and ICU-on-admission bacterial isolates.
  Results: The most common ICU-acquired strains were Acinetobacter baumannii (19.5%), Pseudomonas aeruginosa (15.6%), Stenotrophomonas maltophilia (11.5%), Staphylococcus aureus (10.7%), Enterococcus spp. (10.6%), and Klebsiella pneumoniae (9.7%). There were significant differences between ICU-acquired and ICU-on-admission isolates in the susceptibility rates of Gram-negative bacteria to antibiotics, especially the susceptibility of A. baumannii to imipenem [23.8% (ICU-acquired) vs. 44.4% (ICU-on-admission), p < 0.001] and meropenem (24.1% vs. 37.8%, p < 0.001), and the susceptibility of P. aeruginosa to imipenem (39.3% vs. 76.1%,p < 0.001) and meropenem (58.5% vs. 76.1%, p < 0.05). Furthermore, decreased susceptibility rates of A. baumannii and P. aeruginosa to carbapenems were correlated with an extended ICU stay (p < 0.05).
  Conclusion: Because of decreasing susceptibility rates of pathogens (especially ICU-acquired strains) and a significant correlation with the length of ICU stay, intensivists should consider a patient’s time of ICU admission and previous microbiological data and should distinguish ICU-acquired strains from non-ICU-acquired strains so as to initiate optimized empirical antibiotic therapy against ICU-acquired infections.
  KEYWORDS: Antibiogram | ICU-acquired infection | Susceptibility rates


  چکیده فارسی:

  سابقه و هدف / هدف: هدف از این مطالعه طبقه بندی واحد مراقبت های ویژه (ICU) باکتری هم ICU-اکتسابی و یا ICU پذیرش و مقایسه خصوصیات اپیدمیولوژیک و آنتی بیوگرام می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه 1300 تخت طی بازه زمانی 1 ژانویه در سال 2006 تا 31دسامبر 2010 صورت گرفت. با توجه به زمان پذیرش ICU، ICU ایزوله شده از ICU اکتسابی مجزا شد (بیشتر از 48 ساعت و یا کمتر پس از طبقه بندی شدن پذیرش ظاهر می شود) و یا ICU بر روی فشار پذیرش (48 ساعت یا کمتر از بستری ظاهر می شود). داده میکروبیولوژیکی قبل از بستری ICU، داده میکروبیولوژیکی، و تست حساسیت بین ICU اکتسابی و ICU پذیرش بر روی باکتریها ورودی ایزوله شده مقایسه شد. یافته ها: شایع ترین گونه های-ICU اکتسابی اسینتوباکتر بومانی (19.5٪)، سودوموناس آئروژینوزا (15.6٪)، استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (11.5٪)، استافیلوکوک اورئوس (10.7٪)، گونه های انتروکوک (10.6٪) و کلبسیلا پنومونیه (9.7٪) مشاهده شدند. تفاوت معنی داری بین ICU اکتسابی و ICU پذیرش مجزا روی بستری مجزا شده در کشت نرخ حساسیت باکتری های گرم- منفی به آنتی بیوتیک ها، به خصوص حساسیت نوع Aصورت گرفت. بومانی به ایمی پنم [23.8٪ (ICU اکتسابی) در مقابل 44.4٪ (ICU پذیرش)، 0.001p> و مروپنم (24.1٪ در مقابل KHA gooz ٪37.8، 0.001p> و حساسیت سودوموناس به ایمی پنم (39.3٪ در مقابل 76.1٪، ) مشاهده شد.
  کلمات کلیدی: آنتی بیوگرام | عفونت های مراقبت های ویژه اکتسابی | نرخ حساسیت


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 413 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  22500 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
میکروبیولوژی
موضوعات