دانلود مقاله و خرید ترجمه:اثر توانمند سازی بر عملکرد کارکنان
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیشنهادات ویژه
پکیج ویژه مقالات محاسبات ابری
پکیج ویژه مقالات زنجیره تامین
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی
 • اثر توانمند سازی بر عملکرد کارکنان

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  اثر توانمند سازی بر عملکرد کارکنان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Effect of Empowerment on Employees Performance


  منبع:

  Advanced Research in Economic and Management Sciences (AREMS) Vol.2. July 2012


  نویسنده:

  Gaudreau Meyerson, Blanchard Dewettinck


  چکیده انگلیسی:

  The main purpose of this paper is to determining the effect of Empowerment implementation by considering the three factors of delegation, implementation of participating management, encouragement and giving reward and also determination of classification of priority and importance of effect of each factor with employee‟s performance improvement in Telecommunication Company. The research method has been descriptive and causal comparative and statistical sample under study was 226 people in order to collected data, two questionnaires and existing documents about rate of employee performance were used in two periods of time before and after Empowerment implementation. The tools validity with Content method and their Reliability by Cornbach method coefficients 0.98, 0.95 has been confirmed. In order to analyze the data, Spearman correlation method, Wilcoxon tests method, and multiple regressions, were used. Findings showed that there is significant difference between rate of employee‟s performance before and after Empowerment implementing, by the way Empowerment implementing emphasizing the factors, delegation, participating management and encouragement and giving reward cause employee‟s performance to improve.
  Key Words: Empowerment | assessment | Performance improvement | implementation


  چکیده فارسی:

  هدف اصلی این مقاله ، تعیین اثر توانمند سازی، بوسیله سه عامل یعنی: پیاده سازی مدیریت مشارکتی ، تشویق و دادن پاداش و همچنین تعیین و طبقه بندی اولویت ها و اهمیت اثر هر عامل بر بهبود عملکرد کارکنان در شرکت مخابرات است. روش تحقیق از نوع توصیفی است و نمونه آماری در این تحقیق شامل 226 نفر بود و به منظور جمع آوری داده، دو پرسشنامه طراحی شد و اسناد و مدارک موجود درباره میزان عملکرد کارکنان در دو دوره زمانی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن توانمند سازی انجام شد. روایی تحقیق با استفاده از روش محتوا و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ با ضریب 0.98 و 0.95 مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش همبستگی اسپیرمن و روش آزمون ویلکاکسون و رگرسیون چند گانه مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان عملکرد کارکنان قبل و بعد از اجرای توانمندسازی با تاکید بر آن سه عامل یعنی پیاده سازی مدیریت مشارکتی ، تشویق و دادن پاداش و همچنین تعیین و طبقه بندی اولویت ها و اهمیت اثر هر عامل بر بهبود عملکرد کارکنان وجود دارد.
  کلمات کلیدی: توانمندسازی | ارزیابی | بهبود عملکرد | اجرا


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 87 کیلوبایت


  قیمت: 14000 تومان  12600 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-منابع-انسانی
موضوعات
footer