دانلود مقاله و خرید ترجمه:نقش محیط واحد مراقبت ویژه و کارکنان مراقبت بهداشتی در انتقال باکتری-های مرتبط با عفونت های بیمارستانی
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده بهداشت و درمان
 • نقش محیط واحد مراقبت ویژه و کارکنان مراقبت بهداشتی در انتقال باکتری-های مرتبط با عفونت های بیمارستانی

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  نقش محیط واحد مراقبت ویژه و کارکنان مراقبت بهداشتی در انتقال باکتری-های مرتبط با عفونت های بیمارستانی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The role of the intensive care unit environment and health-care workers in the transmission of bacteria associated with hospital acquired infections


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Infection and Public Health (2016) 9, 13—23


  نویسنده:

  Elahe Tajeddin a,b, Marjan Rashidan a, Maryam Razaghi a, Sima S.S. Javadi a, Somayeh J. Sherafat a, Masoud Alebouyeh a,b,∗, Mohammad R. Sarbazi c, Nahid Mansouri d, Mohammad R. Zali b


  چکیده انگلیسی:

  The goal of this study was to attempt to determine the rate of contamination of health-care workers’ (HCWs) hands and environmental surfaces in intensive care units (ICU) by the main bacteria associated with hospital acquired infections (HAIs) in Tehran, Iran. A total of 605 and 762 swab samples were obtained from six ICU environments and HCWs’ hands. Identification of the bacterial isolates was performed according to standard biochemical methods, and their antimicrobial susceptibility was determined based on the guidelines recommended by clinical and laboratory standards institute (CLSI). The homology of the resistance patterns was assessed by the NTSYSsp software. The most frequent bacteria on the HCWs’ hands and in the environmental samples were Acinetobacter baumannii (1.4% and 16.5%, respectively), Staphylococcus aureus (5.9% and 8.1%, respectively), S. epidermidis (20.9% and 18.7%, respectively), and Enterococcus spp. (1% and 1.3%, respectively). Patients’ oxygen masks, ventilators, and bed linens were the most contaminated sites. Nurses’ aides and housekeepers were the most contaminated staff. Imipenem resistant A. baumannii (94% and 54.5%), methicillin-resistant S. aureus (MRSAs, 59.6% and 67.3%), and vancomycin resistant Enterococci (VREs, 0% and 25%) were detected on the hands of ICU staff and the environmental samples, respectively. Different isolates of S. aureus and Enterococcus spp. showed significant homology in these samples. These results showed contamination of the ICU environments and HCWs with important bacterial pathogens that are the main risk factors for HAIs in the studied hospitals.
  KEYWORDS: Hospital acquired infections | Health care workers | Hospital environment | Bacterial contamination | Intensive care units | Drug resistance


  چکیده فارسی:

  هدف از این مطالعه تلاش برای تعیین نرخ آلوده شدن دست¬های کارکنان مراقبت¬های بهداشتی (HCW ها) و سطوح محیطی در واحدهای مراقبت ویژه (ICU) توسط باکتری¬های اصلی مرتبط با عفونت¬های بیمارستانی (HAI ها) در تهران بود. در مجموع 605 و 762 نمونه گرد و غبار از 6 محیط ICU و دست¬های HCW ها جمع¬آوری شد. تعیین مجزاسازی باکتری¬ها براساس روش¬های استاندارد بیوشیمیایی انجام گرفت، و حساسیت ضدباکتریایی آنها براساس دستورالعمل¬های توصیه¬شده توسط مؤسسه¬ی استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) تعیین شد. همسانی الگوها توسط نرم¬افزار NTSYSsp ارزیابی شد. فراوان¬ترین باکتری در دست-های HCW ها و در نمونه¬های محیطی اینها بودند: بومانئی اسینتوباکتر (به ترتیب 1.4% و 16.5%)؛ استافیلوکوکوس اورئوس (به ترتیب 5.9% و 8.1%)؛ S. اپیدرمیدیس (به ترتیب 20.9% و 18.7%)، و انتروکوکوس spp. (به ترتیب 1% و 1.3%). ماسک¬های اکسیژن بیماران، هواکش¬ها، و روتختی¬ها، آلوده¬ترین موارد بودند. دستیاران پرستاران و پرستاران خانگی، آلوده¬ترین کارکنان بودند. A. بومانئی مقاوم به ایمیپنم (94% و 54.5%) ، S. اورئوس مقاوم به متی¬سیلین (HRSA ها، 59.6% و 67.3%) ، و انتروکوک مقاوم به وانکومایسین (VRE ها، 0% و 25%) به ترتیب بر روی دست کارکنان ICU و نمونه¬ای محیطی کشف شدند. نمونه¬های مختلف S. اورئوس و انتروکوکوس spp. همسانی قابل ملاحظه¬ای را در این نمونه¬ها از خود نشان دادند. این نتایج آلودگی محیط¬های ICU و HCW ها با عوامل بیماری¬زای مهمی را نشان داد که عوامل اصلی خطر برای HAI ها در بیمارستان¬های مورد بررسی هستند.
  کلمات کلیدی: عفونت های بیمارستانی | کارکنان مراقبت بهداشتی | محیط بیمارستان | آلودگی باکتریایی | واحد مراقبت ویژه | مقاومت به دارو


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 78 کیلوبایت


  قیمت: 30000 تومان  27000 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
بهداشت-و-درمان
موضوعات