دانلود مقاله و خرید ترجمه:افزایش تغذیه در کشورهای آسیب پذیر و جنگ زده: نقش محوری حکومت
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیشنهادات ویژه
پکیج ویژه مقالات محاسبات ابری
پکیج ویژه مقالات زنجیره تامین
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی
 • افزایش تغذیه در کشورهای آسیب پذیر و جنگ زده: نقش محوری حکومت

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  افزایش تغذیه در کشورهای آسیب پذیر و جنگ زده: نقش محوری حکومت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Scaling up nutrition in fragile and conflict-affected states: The pivotal role of governance


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Social Science and Medicine 126 (2015) 119-127


  نویسنده:

  Sebastian A.J. Taylor a, Carolina Perez-Ferrer b , Andrew Griffiths c , Eric Brunner


  چکیده انگلیسی:

  Acute and chronic undernutrition undermine conditions for health, stability and socioeconomic development across the developing world. Although fragile and conflict-affected states have some of the highest rates of undernutrition globally, their response to the multilateral‘Scaling Up Nutrition’ (SUN) initiative in its first two-year period was ambivalent. The purpose of this research was to investigate factors affecting fragile and conflict-affected states' engagement with SUN, and to examine what differentiated those fragile states that joined SUN in itsfirst phase from those that did not. Drawing on global databases (Unicef, World Bank, UNDP), and qualitative country case studies (Afghanistan, the Democratic Republic of Congo, Sierra Leone, Pakistan and Yemen) we used bivariate logistic regressions and principal component analysis to assess social, economic and political factors across 41 fragile states looking for systematic differences between those that had signed up to SUN before March 2013 (n¼16), and those that had not (n¼25). While prevalence of malnutrition, health system functioning and level of citizen empowerment had little or no impact on a fragile state's likelihood of joining SUN, the quality of governance (QOG) strongly predicted accession. SUN-signatory fragile states scored systematically better on the World Bank's Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) and the Worldwide Governance Indicators ‘effectiveness of government’ indices. We conclude that strengthening governance in fragile states may enhance their engagement with initiatives such as SUN, but also (recognising the potential for endogeneity), that the way aid is structured and delivered in fragile states may be an underlying determinant of whether and how governance in such contexts improves. The research demonstrates that more nuanced analysis of conditions within and among countries classed as‘fragile and conflict-affected’ is both possible and necessary if aid policies are to be shaped in ways that support rather than undermine growth in governance capacity. Keywords: Nutrition Fragile states Governance


  چکیده فارسی:

  رنجوری (ناشی از نرسیدن خوراک کافی به بدن) حاد و مزمن به شرایط سلامت، ثبات و توسعه اجتماعی - اقتصادی سراسر جهان در حال توسعه آسیب می رساند.اگر چه کشورهای آسیب پذیر و جنگ زدهبالاترین میزان سوء تغذیه در جهان را دارند، اما واکنشآنها نسبت به اقداماتچند جانبه «افزایش تغذیه» (SUN)در نخستین دوره دو سالۀ خود دوسویه بود.هدفِ این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تعهدکشورهایآسیب پذیر و جنگ زده بهSUN، و بررسی عوامل متمایزکنندۀ این کشورهای آسیب پذیری کهدر مرحلۀ اول بهSUNپیوستند نسبت به کشورهایی که این کار را نکردند، بود.با توجه بهپایگاه های داده های جهانی (یونیسف، بانک جهانی، UNDP)و مطالعات موردی کیفی کشورها (افغانستان،جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، پاکستان و یمن)، مااز رگرسیون لجستیک دو متغیرهو تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی استفاده کردیم تا عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرتاسر 41 کشورآسیب پذیری ارزیابی کنیم که بدنبال تفاوت های اصولی بین مواردیکه پیش از مارس 2013 (تعداد=16) SUN را امضا کرده بودند و کسانی که این کار را نکرده اند (تعداد=25) بودند.در حالیکه شیوع سوء تغذیه، عملکرد نظام سلامت و سطحتوانمندسازیشهروندان هیچ تاثیری یا تاثیر اندکی بر احتمال پیوستن یک کشورآسیب پذیر است به SUN داشت، کیفیت حکومت (QOG) قویاً پیوستن را پیش بینی می کرد.کشورهایآسیب پذیرامضاء کنندۀ SUN اصولاً امتیاز بهتری در ارزیابی نهادی و سیاستی کشورها توسط بانک جهانی (CPIA) و شاخص های حکومت جهانی «اثربخشی دولت» کسب کردند.نتیجه می گیریم که تحکیم حکومت در کشورهایآسیب پذیر ممکن است تعهدشان را نسبت به اقداماتی مانند SUN افزایش دهد، همچنین (شناخت پتانسیلدرون زادی)، روش ساختاربندی و تحویل کمک ها بهکشورهایآسیب پذیر ممکن است زمینه تعیین کننده این امر باشد که آیا و چگونه حکومت در چنین بافتی بهبود می یابد.پژوهش نشان می دهد کهچنانچه سیاست های کمک به شیوه ای شکل گیرند که به جای تضعیفِ رشد در ظرفیت حکومت، از آن حمایت کنند، تجزیه و تحلیل دقیق تر شرایط داخل و میان کشورهای طبقه بندی شده تحت عنوان «آسیب پذیر و جنگ زده»ممکن و ضروری است. کلمات کلیدی: تغذیه، کشورهای آسیب پذیر، حکومت


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 773 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  22500 تومان(10% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
علوم-اجتماعی
موضوعات
footer