دانلود مقاله و خرید ترجمه:یک متا آنالیز از عملکرد مالی شرکت های خانوادگی: تلاشی دیگر
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت مالی
 • یک متا آنالیز از عملکرد مالی شرکت های خانوادگی: تلاشی دیگر

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  یک متا آنالیز از عملکرد مالی شرکت های خانوادگی: تلاشی دیگر


  عنوان انگلیسی مقاله:

  A meta-analysis of the financial performance of family firms: Another attempt


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Journal of Family Business Strategy 6 (2015) 3–13


  نویسنده:

  Dominik Wagnera, *, Joern H. Block a,b , Danny Millerc,d , Christian Schwens e , Guoqian Xi


  چکیده انگلیسی:

  This study presents the results of a meta-analysis of the financial performance of family firms. Drawing on a sample of 380 studies, we find that family firms show an economically weak, albeit statistically significant, superior performance compared to non-family firms. Furthermore, we find moderating factors to significantly condition the relationship. These results show that the positive effect of family firms on financial performance is more pronounced in samples of public and large firms and when an ownership definition of family firms is used. It is also notable that family firms do best when their performance is assessed by ROA, a measure that is not as influenced by financial structure as ROE. Based on the broad empirical evidence obtained, we discuss implications and avenues for future research. Keywords: Family firms | Financial performance | Meta-analysis | HOMA | Random effects


  چکیده فارسی:

  این مطالعه نتایج حاصل یک متا آنالیز از عملکرد مالی شرکت های خانوادگی را نشان می دهد . و مطالعات تصویری بر روی یک نمونه از 380تا از شرکت های خانوادگی را نشان می دهد، البته از نظر آمار معنی داری، عملکرد فوق العاده از لحاظ اقتصادی ضعیف تر در مقایسه با شرکت های غیر خانوادگی می باشد . علاوه بر این عوامل تعدیل به رابطه مشروط را پیدا می کنیم. این نتایج نشان می دهد که اثر مثبت شرکت های خانوادگی بر عملکرد مالی در نمونه دولتی و شرکت های بزرگ و زمانی که تعریفی از مالکیت شرکت های خانوادگی مورد استفاده و بارزتر است. این نیز قابل توجه است که شرکت های خانوادگی آیا بهترین زمانی که عملکرد خود را توسط ROA، اندازه گیری میکنند به عنوان ساختار مالی ROE تحت تاثیر ارزیابی قرار نمی گیرد؟ . بر اساس شواهد تجربی گسترده به دست آمده، ما مفاهیم و راه برای تحقیقات آینده را مورد بحث قرار میدهیم . کلید واژه ها: شرکت های خانوادگی | عملکرد مالی | فرا تجزیه و تحلیل | HOMA | اثرات تصادفی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37

  حجم فایل: 181 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:

  یک مقاله بسیار عالی در زمینه مدیریت مالی - تمامی جداول و شکل ها تایپ و ترجمه شده اند
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات