دانلود مقاله انگلیسی:Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)/multiwall carbon nanotube composite coatings for improving the stability of microelectrodes in neural prostheses applications
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی مهندسی پزشکی

آرشیو کامل مقالات

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مهندسی-پزشکی
موضوعات