دانلود مقاله انگلیسی:Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)/multiwall carbon nanotube composite coatings for improving the stability of microelectrodes in neural prostheses applications
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات انگلیسی مهندسی پزشکی

آرشیو کامل مقالات

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مهندسی-پزشکی
موضوعات