دانلود مقاله کنفرانسی فارسی:بررسی رابطه بین هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران مطالعه موردی: استانداری استان اردبیل «
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات کنفرانسی فارسی مدیریت سازمانی
 • بررسی رابطه بین هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران مطالعه موردی: استانداری استان اردبیل «

  سال انتشار:

  1393


  عنوان:

  بررسی رابطه بین هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران مطالعه موردی: استانداری استان اردبیل «


  منبع:

  کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21


  نویسنده:

  شیدا برجیان - کارشناس ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب احمد جهانی - مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل اقدس مهروز - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


  چکیده فارسی:

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران «مطالعه موردی: استانداری شهر اردبیل» می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان 225 نفراز کارکنان استانداری شهر اردبیل می باشد. به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات عمومی و پرسشنامه اختصاصی استاندارد، مربوط به هوش چندگانه و سبک های رهبری مدیران و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار، فراوانی نسبی، رسم جداول و نمودار ها) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از فرضیه سوم بین همه ابعاد هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژه‌ها: هوش چندگانه، سبک های رهبری مدیران، شهر اردبیل


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf : 7
  حجم فایل: 222 کیلوبایت

  قیمت: 2500 تومان


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-سازمانی
موضوعات