دانلود و نمایش مقالات مرتبط با امنیت سایبری::صفحه 1
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - امنیت سایبری
تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 پیش بنی مسیر رژیم سایبری در حال تحول بین المللی: شبیه سازی رشد یک شبکه ی اجتماعی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
مقاله ترجمه شده
2 Effects of cyber security knowledge on attack detection
بررسی اثرات دانش امنیت سایبری در تشخیص حمله-2015
مقاله انگلیسی
3 Development of a cyber security risk model using Bayesian networks
توسعه یک مدل ریسک امنیت سایبری با استفاده از شبکه های بیزی-2015
مقاله انگلیسی
4 A survey of cyber security management in industrial control systems
بررسی مدیریت امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی-2015
مقاله انگلیسی
5 دفاع در عمق برای امنیت سایبری باتعریف امضای ضد ویروس سفارشی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
مقاله ترجمه شده
6 آگاهی از موقعیت به عنوان روش اندازه گیری کارایی در فعالیت مشترک امنیت سایبری
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مقاله ترجمه شده
7 آگاهی از موقعیت به عنوان روش اندازه گیری کارایی در فعالیت مشترک امنیت سایبری مقاله ترجمه شده
8 آگاهی از موقعیت به عنوان روش اندازه گیری کارایی در فعالیت مشترک امنیت سایبری مقاله ترجمه شده
موضوعات