دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Business intelligence (BI)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Business intelligence (BI)

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 هوش تجاری و یادگیری سازمانی: یک بررسی از فرایندهای ایجاد ارزش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 71
مقاله ترجمه شده
2 A novel approach to conduct the importance-satisfaction analysis for acquiring typical user groups in business-intelligence systems
روش جدیدی برای انجام تجزیه و تحلیل اهمیت رضایت برای دستیابی به گروه های کاربری در سیستم های کسب و کار هوش تجاری-2016
مقاله انگلیسی
3 یک دیدگاه نوین برای تحلیل اهمیت-رضایتمندی جهت دستیابی به گروههای نوعی کاربری در سیستم های هوش تجاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
مقاله ترجمه شده
4 Cloud BI: Future of business intelligence in the Cloud
هوش تجاری ابری: آینده هوش تجاری در ابر-2015
مقاله انگلیسی
5 Influence of social software features on the reuse of Business Intelligence reports
تاثیر ویژگی های نرم افزار اجتماعی در استفاده مجدد از گزارش های هوش تجاری-2015
مقاله انگلیسی
6 هوش تجاری ابری: آینده هوش تجاری در سیستم ابری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
مقاله ترجمه شده
7 Using quality function deployment to conduct vendor assessment and supplier recommendation for business-intelligence systems
استفاده از استقرار تابع کیفیت برای اجرای پیشنهاد ارزیابی فروشنده و عرضه کننده برای سیستم های هوش تجاری-2014
مقاله انگلیسی
8 Business Intelligence for the Radiologist: Making Your Data Work for You
هوش تجاری برای رادیولوژیست: ساخت داده های کاری برای شما-2014
مقاله انگلیسی
9 A Business Intelligence Perspective for Churn Management
چشم انداز هوش تجاری برای مدیریت کره سازی-2014
مقاله انگلیسی
10 دیدگاه هوش تجاری برای مدیریت نوسانات
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
مقاله ترجمه شده
موضوعات