دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Communities::صفحه 1
تبریک عید فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Communities
تعداد مقالات یافته شده: 66
ردیف عنوان نوع
1 Big Data Processing Stacks
پشته های پردازش داده های بزرگ-2017
مقاله انگلیسی
2 Computational Collective Intelligence with Big Data: Challenges and Opportunities
هوش جمعی محاسباتی با بزرگ داده ها: چالش ها و فرصت ها-2017
مقاله انگلیسی
3 Geometrical and topological approaches to Big Data
روش هندسی و توپولوژیکی به داده های بزرگ-2017
مقاله انگلیسی
4 Agents or stewards in community forestry enterprises? Lessons from the Mayan Biosphere Reserve, Guatemala
نمایندگی ها و یا مباشرین در جوامع شرکت های جنگلی؟ درس هایی از ذخیره گاه زیستکره مایان، گواتمالا-2016
مقاله انگلیسی
5 Between a rock and a hard place: The need for and challenges to implementation of Rights Based Fisheries Management in small-scale fisheries of southern Lake Malawi
بین یک سنگ و یک محل سخت: نیاز به و چالش برای اجرای حقوق شیلات مبتنی بر مدیریت در شیلات در مقیاس کوچک در جنوب دریاچه مالاوی-2016
مقاله انگلیسی
6 A Stackelberg game for distributed formation of business-driven services communities
بازی Stackelberg برای شکل گیری توزیع شده خدمات اجتماعات مبتنی بر تجارت-2016
مقاله انگلیسی
7 Learning through a cluster approach: lessons from the implementation of six Australian tourism business sustainability programs
یادگیری از طریق یک رویکرد خوشه ای: درس هایی از اجرای شش برنامه پایداری کسب و کار گردشگری استرالیا-2016
مقاله انگلیسی
8 Big Data Analytics Architecture for Agro Advisory System
معماری تحلیل داده های بزرگ برای سیستم مشاوره کشاورزی-2016
مقاله انگلیسی
9 Indonesia's Forest Management Units: Effective intermediaries in REDD+ implementation?
واحد های مدیریت جنگل اندونزی: واسطه موثر در اجرای REDD+-2016
مقاله انگلیسی
10 Knowledge co-production in practice: Enabling environmental management systems for ports through participatory research in the Dutch Wadden Sea
دانش تولید مشترک در عمل: فعال کردن سیستم مدیریت زیست محیطی برای بنادر از طریق پژوهش مشارکتی در دریای وادن هلندی-2016
مقاله انگلیسی
موضوعات