دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Communities::صفحه 1
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Communities
تعداد مقالات یافته شده: 61
ردیف عنوان نوع
1 Agents or stewards in community forestry enterprises? Lessons from the Mayan Biosphere Reserve, Guatemala
نمایندگی ها و یا مباشرین در جوامع شرکت های جنگلی؟ درس هایی از ذخیره گاه زیستکره مایان، گواتمالا-2016
مقاله انگلیسی
2 Between a rock and a hard place: The need for and challenges to implementation of Rights Based Fisheries Management in small-scale fisheries of southern Lake Malawi
بین یک سنگ و یک محل سخت: نیاز به و چالش برای اجرای حقوق شیلات مبتنی بر مدیریت در شیلات در مقیاس کوچک در جنوب دریاچه مالاوی-2016
مقاله انگلیسی
3 A Stackelberg game for distributed formation of business-driven services communities
بازی Stackelberg برای شکل گیری توزیع شده خدمات اجتماعات مبتنی بر تجارت-2016
مقاله انگلیسی
4 Learning through a cluster approach: lessons from the implementation of six Australian tourism business sustainability programs
یادگیری از طریق یک رویکرد خوشه ای: درس هایی از اجرای شش برنامه پایداری کسب و کار گردشگری استرالیا-2016
مقاله انگلیسی
5 Indonesia's Forest Management Units: Effective intermediaries in REDD+ implementation?
واحد های مدیریت جنگل اندونزی: واسطه موثر در اجرای REDD+-2016
مقاله انگلیسی
6 Knowledge co-production in practice: Enabling environmental management systems for ports through participatory research in the Dutch Wadden Sea
دانش تولید مشترک در عمل: فعال کردن سیستم مدیریت زیست محیطی برای بنادر از طریق پژوهش مشارکتی در دریای وادن هلندی-2016
مقاله انگلیسی
7 Reputational risks and participation in flood risk management and the public debate about the 2013 flood in Germany
خطرات حیثیتی و مشارکت در مدیریت خطر سیل و بحث های عمومی در باره سیل سال 2013 در آلمان-2016
مقاله انگلیسی
8 رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مقاله ترجمه شده
9 مقابله با یک رونق نفتی فاسد: عدالت انرژی، سرمایه های منابع طبیعی، و قانون مدیریت درآمد نفتی سائو توم پرینسیپ
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
مقاله ترجمه شده
10 Countering a corrupt oil boom: Energy justice, Natural Resource Funds, and São Tomé e Príncipe's Oil Revenue Management Law
مقابله با رونق نفتی فاسد: عدالت انرژی، طبیعی وجوه منابع، درآمد نفت و قانون مدیریت سائوتومه-2016
مقاله انگلیسی
موضوعات