دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Conceptual framework::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Conceptual framework
تعداد مقالات یافته شده:
ردیف عنوان نوع
1 یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
مقاله ترجمه شده
2 Big Data in Smart Farming - A review
36/5000 داده های بزرگ در کشاورزی هوشمند - مرور-2017
مقاله انگلیسی
3 Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier
توسعه پایدار در زنجیره تامین چند لایه: درک نقش دو سازمانی از تامین کنندگان ردیف اول-2016
مقاله انگلیسی
4 Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management
فرهنگ اطلاعات و مدیریت مدارک:آیا یک رقابت مناسب است؟مفهوم سازی فرهنگ اطلاعات و برنامه های آن در مدیریت مدارک-2016
مقاله انگلیسی
5 Conceptualizing and measuring health-related quality of life in critical care
مفهوم و اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مراقبت های ویژه-2016
مقاله انگلیسی
6 Cultural ecosystem services in the UK: Lessons on designing indicators to inform management and policy
خدمات اکوسیستم فرهنگی در بریتانیا: درس بر روی طراحی شاخص های اطلاع مدیریت و سیاست-2016
مقاله انگلیسی
7 Energy management in industry - a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework
مدیریت انرژی در صنعت - یک بررسی سیستماتیک از یافته های قبلی و یک چارچوب مفهومی منسجم-2016
مقاله انگلیسی
8 پردازش علائم زیست پزشکی: از یک چارچوب مفهومی برای کاربرد های بالینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 5
مقاله ترجمه شده
9 Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain
توسعه یک نوع شناسی سازمانی از مجرمان در زنجیره تامین گوشت-2016
مقاله انگلیسی
10 نگاشت رابطه میان اقدامات مدیریت کیفیت، یادگیری سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و عملکرد سازمانی در آموزش عالی: یک چارچوب پیشنهادی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
مقاله ترجمه شده
موضوعات