دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Earnings management::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Earnings management

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه منبع یابی برای بدهی اثر می گذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 50 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
مقاله ترجمه شده
2 Regulations, institutions and income smoothing by managing technical reserves: International evidence from the insurance industry
مقررات، نهادها و هموارسازی سود توسط مدیریت ذخایر فنی: شواهد بین المللی از صنعت بیمه-2016
مقاله انگلیسی
3 The effect of mandatory disclosure requirements and disclosure types of auditor fees on earnings management: Evidence from Taiwan
اثر الزامات افشا و انواع افشا هزینه های ممیزی اجباری در مدیریت درآمد: شواهدی از تایوان-2016
مقاله انگلیسی
4 Independent directors and earnings management: The moderating effects of controlling shareholders and the divergence of cash-flow and control rights
مدیران مستقل و مدیریت سود: اثرات تعدیلی سهامداران کنترل کننده و واگرایی از جریان نقدی و حقوق کنترل-2016
مقاله انگلیسی
5 اعطای پاداش بازار به الگوهای افزایش درآمد: اهمیت الگوهای جریان های وجوه نقد، دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 38 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
مقاله ترجمه شده
6 تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
مقاله ترجمه شده
7 Financial crisis, GDP variation and earnings management in Europe
بحران مالی، تنوع تولید ناخالص داخلی و مدیریت سود در اروپا-2015
مقاله انگلیسی
8 The relations among accounting conservatism, institutional investors and earnings manipulation
روابط میان محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری درآمد-2014
مقاله انگلیسی
9 شواهدی از اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در یونان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مقاله ترجمه شده
10 اثرات حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت متداول سودها: دو باور مشکوک
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
مقاله ترجمه شده
موضوعات