دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Equality::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Equality
تعداد مقالات یافته شده:
ردیف عنوان نوع
1 اصول کلی قوانین بین المللی حاکم بر قوانین رسانه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
مقاله ترجمه شده
2 Performance of coated and uncoated mixed ceramic tools in hard turning process
عملکرد ابزار سرامیک مخلوط پوششدار و بدون پوشش در فرایند تبدیل سخت-2016
مقاله انگلیسی
3 Why grids in accounting?
شبکه در حسابداری چیست؟-2016
مقاله انگلیسی
4 Creating a cultural analysis tool for the implementation of Ontarios civil mental health laws
ایجاد یک ابزار تجزیه و تحلیل فرهنگی برای اجرای قوانین سلامت روان مدنی انتاریو-2016
مقاله انگلیسی
5 Editorial: Equality, diversity and inclusion in accounting
برابری، چندگونگی و شمول در حسابداری-2016
مقاله انگلیسی
6 Income inequality, drug-related arrests, and the health of people who inject drugs: Reflections on seventeen years of research
نابرابری درآمد، دستگیری مربوط به مواد مخدر، و سلامت افرادی که مواد تزریق می کنند: بازتاب هایی بر هفده سال از تحقیقات-2016
مقاله انگلیسی
7 Considering early childhood education teachers’ perceptions of risk
در نظر گرفتن برداشت معلمان آموزش و پرورش از خطر در اوایل دوران کودکی-2015
مقاله انگلیسی
8 A Concise History of Modern Europe
تاریخچه اجمالی از اروپای مدرن -2015
کتاب
9 تحلیلی بر روی تأثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل در میان 28 کشور
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مقاله ترجمه شده
10 چهارچوب های رقابتی بین قوانین اسلامی و قانون سکولار در ترکیه: مطالعه موردی در مورد تقسیم ترکه و اموال زنان در ترکیه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مقاله ترجمه شده
موضوعات