دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Heat transfer::صفحه 1
تخفیف تولد حضرت محمد

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق از 13 تا 20 آذر

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Heat transfer

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 Characterization of the combustion process and cycle-to-cycle variations in a spark ignition engine fuelled with natural gas/hydrogen mixtures
خواص تغییرات روی فرایند احتراق و چرخه به چرخه در یک موتور اشتعال جرقه ای با گاز طبیعی مخلوط / هیدروژنی-2016
مقاله انگلیسی
2 Effects of piston bowl geometry on Reactivity Controlled Compression Ignition heat transfer and combustion losses at different engine loads
اثر هندسه کاسه پیستون در واکنش کنترل فشرده سازی سیستم جرقه زنی انتقال حرارت و ضرر و زیان احتراق در بارهای مختلف موتور-2016
مقاله انگلیسی
3 Towards a comprehensive understanding of the influence of fuel properties on the combustion characteristics of a RCCI (reactivity controlled compression ignition) engine
به سوی یک درک جامع از تاثیر خواص سوخت در ویژگی های احتراق (واکنش کنترل احتراق تراکمی) موتور HCCI-2016
مقاله انگلیسی
4 Box window double skin façade. Steady state heat transfer model proposal for energetic audits
جعبه نمای پنجره دو جداره. حالت دائمی پیشنهاد مدل انتقال حرارت برای حسابرسی های انرژتیک-2016
مقاله انگلیسی
5 Investigation of the influences of polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) tool on the reduction of cutting fluid consumption and increase of machining parameters range in turning Inconel 783 using spray mode of cutting fluid with compressed air
بررسی تاثیر ابزار پلی کریستال مکعب نیترید بور (PCBN) بر کاهش برش مصرف مایعات و افزایش پارامترهای ماشینکاری در محدوده تبدیل اینکونل 783 با استفاده از حالت اسپری برش مایع با هوای فشرده-2016
مقاله انگلیسی
6 Transient probabilistic analysis for turbine blade-tip radial clearance with multi-component and multi-physics fields based on DCERSM
تجزیه و تحلیل احتمالاتی گذرا برای توربین های تیغه نوک فاصله شعاعی چند محفظه ای و چند فیزیکی مبتنی بر اساس DCERSM-2016
مقاله انگلیسی
7 آنالیز حرارتی HVAC و پنل های خورشیدی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مقاله ترجمه شده
8 Evaluation of Planck mean coefficients for particle radiative properties in combustion environments
بررسی ضرایب پلانک برای خواص تابشی ذرات در محیط های احتراق-2015
مقاله انگلیسی
9 Experimental Investigation on Heat Transfer Coefficient during Upward Flow Condensation of R410A in Vertical Smooth Tubes
بررسی تجربی روی ضریب انتقال حرارت در طول جریان چگالش رو به بالای R410A در لوله صاف عمودی-2015
مقاله انگلیسی
10 Inverse Problem of Flame Surface Properties of Wood using a Repulsive Particle Swarm Optimization Algorithm
مسئله معکوس خواص سطحی شعله چوب با استفاده از ذرات بهینه سازی الگوریتم دافعه-2015
مقاله انگلیسی
موضوعات