دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Independence::صفحه 1
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Independence
تعداد مقالات یافته شده: 19
ردیف عنوان نوع
1 Directors and officers liability insurance and stock price crash risk
بیمه مسئولیت مدیران و کارمندان و خطر سقوط قیمت سهام -2016
مقاله انگلیسی
2 The effect of mandatory disclosure requirements and disclosure types of auditor fees on earnings management: Evidence from Taiwan
اثر الزامات افشا و انواع افشا هزینه های ممیزی اجباری در مدیریت درآمد: شواهدی از تایوان-2016
مقاله انگلیسی
3 Biomass for residential and commercial heating in a remote Canadian aboriginal community
توده زنده برای گرمایش مسکونی و تجاری در یک جامعه بومی کانادا از راه دور-2016
مقاله انگلیسی
4 شبکه های اجتماعی و الگوریتم های ژنتیک برای انتخاب کمیته با اعضای مستقل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مقاله ترجمه شده
5 Transplanting Anglo-American accounting oversight boards to a diverse institutional context
پیوند حسابداری انگلیس و آمریکا هیئت نظارت برای چارچوب نهادی گوناگون-2015
مقاله انگلیسی
6 Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis
بحران مالی، مدیران خارج و پرخاشگری مالیات شرکت پوشا بحران مالی جهانی: تحلیل تجربی-2015
مقاله انگلیسی
7 A new three party key establishment scheme: Applicable for internet-enabled sensor networks
یک طرح جدید ایجاد کلید 3 بخشی: قابل استفاده برای شبکه های حسگر مجهز به اینترنت-2015
مقاله انگلیسی
8 Separation of debt and monetary management in India
جدایی از بدهی و مدیریت پولی در هند-2015
مقاله انگلیسی
9 استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: مطالعه شرکت های ذکر شده با صدور توبیخ عمومی در مالزی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مقاله ترجمه شده
10 تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي‌ مميزي‌ بر برداشت های استقلال حسابرس
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مقاله ترجمه شده
موضوعات