دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Water resources::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Water resources
تعداد مقالات یافته شده:
ردیف عنوان نوع
1 AquaCrop-OS : یک نسخه منبع – باز از مدل بهره وری آبی محصول سازمان فائو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مقاله ترجمه شده
2 مطالعه ای روی ارزیابی منابع آبی بومی، تقاضاها و کیفیت آن در منطقه تفریحی بودوم پنینسولا، ترکیه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مقاله ترجمه شده
3 Application of Bayesian and cost benefit risk analysis in water resources management
برنامه کاربردی تجزیه و تحلیل ریسک بیزین و سود هزینه در مدیریت منابع آب-2016
مقاله انگلیسی
4 Governance of the irrigation commons under integrated water resources management – A comparative study in contemporary rural China
حکومت عوام آبیاری تحت مدیریت یکپارچه منابع آب: مطالعه مقایسه ای در مناطق روستایی چین معاصر-2016
مقاله انگلیسی
5 Adaptation strategies for water supply management in a drought prone Mediterranean river basin: Application of outranking method
استراتژی های انطباق برای مدیریت تامین آب در حوضه رودخانه مدیترانه مستعد خشکسالی: استفاده از روش فرارتبه-2016
مقاله انگلیسی
6 Development of an integrated methodology for the sustainable environmental and socio-economic management of river ecosystems
توسعه یک روش یکپارچه برای مدیریت زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی پایدار از اکوسیستم های رودخانه-2016
مقاله انگلیسی
7 A review on risk assessment techniques for hydraulic fracturing water and produced water management implemented in onshore unconventional oil and gas production
مروری بر روش های ارزیابی ریسک برای شکست هیدرولیک آب و مدیریت آب تولید شده در تولید نفت و گاز نامتعارف-2016
مقاله انگلیسی
8 آب پنهان و ردپای آبی- نگرشی ناکارآمد در ارتباط با تجارت جهانی و کمبود آب
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
مقاله ترجمه شده
9 پهنه بندی بندی حفاظت آب روستایی در چین: مطالعه موردی در حوضه رودخانه اشیل
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مقاله ترجمه شده
موضوعات