دانلود و نمایش مقالات مرتبط با artificial neural networks::صفحه 1
تبریک 1396

20% تخفیف مقالات ترجمه شده از 2 تا 25 فروردین 96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - artificial neural networks
تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 Artificial neural networks in business: Two decades of research
شبکه های عصبی مصنوعی در کسب و کار: دو دهه پژوهش-2016
مقاله انگلیسی
2 Online Prediction of Cutting Tool Life in Turning via Cognitive Decision Making
پیش بینی آنلاین ابزار برش زندگی در تبدیل از طریق تصمیم گیری شناختی-2016
مقاله انگلیسی
3 Artificial neural networks in business: Two decades of research
شبکه های عصبی مصنوعی در کسب و کار: دو دهه پژوهش-2016
مقاله انگلیسی
4 مدل هوشمند انتخاب تکرار پویا در داخل سیستم های شبکه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
مقاله ترجمه شده
5 Proposed Framework for Implementing Data Mining Techniques to Enhance Decisions in Agriculture Sector Applied Case on Food Security Information Center Ministry of Agriculture, Egypt
چارچوب پیشنهادی برای اجرای تکنیک های داده کاوی به منظور افزایش تصمیم گیری در بخش کشاورزی مورد به کار رفته در محصولات غذایی امنیت اطلاعات وزارت مرکز کشاورزی، مصر-2015
مقاله انگلیسی
6 A new security approach for public transport application against tag cloning with neural network-based pattern recognition
رویکرد امنیتی جدید برای نرم افزار حمل و نقل عمومی در برابر برچست کلونینگ با تشخیص الگوی مبتنی بر شبکه عصبی-2015
مقاله انگلیسی
7 Data mining in the reduction of the number of places of experiments for plant cultivates
داده کاوی برای کاهش تعداد مکان های آزمایشات برای پرورش گیاه-2015
مقاله انگلیسی
8 High-Performance Extreme Learning Machines: A Complete Toolbox for Big Data Applications
ماشین یادگیری با حداکثر کارایی: یک جعبه ابزار کامل برای برنامه های کاربردی داده های بزرگ-2015
مقاله انگلیسی
9 Detecting the financial statement fraud: The analysis of the differences between data mining techniques and experts’ judgments
تشخیص تقلب صورتهای مالی: تجزیه و تحلیل تفاوت های بین روش های داده کاوی و قضاوت کارشناسان-2015
مقاله انگلیسی
10 Automatic modeling of pectus excavatum corrective prosthesis using artificial neural networks
مدل سازی خودکار سینه قیفیشکل پروتز اصلاحی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی-2014
مقاله انگلیسی
موضوعات