دانلود و نمایش مقالات مرتبط با finite element method::صفحه 1
تخفیف فطر

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت عید فطر، از تیر تا 12 تیر96

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - finite element method
تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 An optimization-oriented sizing model for brushless doubly fed reluctance machines: Development and experimental validation
یک مدل اندازه بهینه سازی گرا برای ماشین بدون جاروبک مقاوم دوسو تغذیه: توسعه و اعتبار تجربی-2016
مقاله انگلیسی
2 An efficient finite element approach to examine the free vibration characteristics of liquid tankages in space launch vehicles
روش المان محدود کارآمد برای بررسی ویژگی ارتعاش آزاد tankages مایع در وسایل نقلیه پرتاب فضا-2015
مقاله انگلیسی
3 OPTIMIZATION OF HOT FORMING PROCESS USING DATA MINING TECHNIQUES AND FINITE ELEMENT METHOD
بهینه سازی فرایند شکل دهی داغ با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش المان محدود-2015
مقاله انگلیسی
4 Mechanical characterization of rubberized concrete using an image-processing /XFEM coupled procedure
خصوصیات مکانیکی بتن لاستیکی با استفاده از روال جفت شده پردازش تصویر XFEM-2015
مقاله انگلیسی
5 تاثیر پارامترهای طراحی قالب روی رفتار تغییر شکل در اکستروژن برشی خالص
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
مقاله ترجمه شده
6 An open source program to generate zero-thickness cohesive interface elements
یک برنامه متن باز برای تولید رابط عناصر منسجم با ضخامت صفر-2014
مقاله انگلیسی
7 Piston dynamic characteristics analyses based on FEM method Part I: Effected by piston skirt parameters
ویژگی های پویا پیستون تجزیه و تحلیل بر اساس روش FEM قسمت اول: تاثیر پارامترهای دامن پیستون-2014
مقاله انگلیسی
8 شبیه‌سازی عددی فرآیند سوراخ‌کاری لبه‌دار ورقه آلومینیوم
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
مقاله ترجمه شده
9 مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
مقاله ترجمه شده
10 روش المان محدود (FEM) ، مکانوبیولوژی و داربست زیست تقلیدی در مهندسی بافت استخوان
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
مقاله ترجمه شده
موضوعات